Η G4S Telematix S.A. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής τηλεματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στα Βαλκάνια.

Μέλος του παγκόσμιου Ομίλου Υπηρεσιών Ασφαλείας G4S, υποστηρίζει πάνω από 11.000 εγκατεστημένα δορυφορικά συστήματα στην Ευρώπη.

Μέλος του Transported Asset Protection Association, από το 2006, ως Security Service Provider, σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας για την «παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Συμμετέχει δυναμικά σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα Τηλεματικής όπως Actibio, i-Student, Βιοταυτότητα.

Είναι ιδρυτικό μέλος του ITS Hellas που έχει σκοπό την δημιουργία και υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής σε θέματα συστημάτων Ευφυών Μεταφορών ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον.

Στη G4S Telematix S.A. oρίζουμε την ποιότητα ως τη δυνατότητα να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς τους εργαζομέ- νους, τους συνεργάτες, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο.