Η G4S Telematix στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών πραγματοποίησε στην έδρα της ημερίδα όπου συμμετείχε ο καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κος Γεώργιος Στεφανίδης μαζί με την ομάδα διδακτορικών φοιτητών, καθώς και στελέχη της G4S Telematix.

Στη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών καθώς και η G4S Telematix, ως εταιρεία του ομίλου G4S, με έμφαση στους παρόντες και μελλοντικούς τομείς ενδιαφέροντος.

Η μέρα έκλεισε με ένα πολύ θετικό κλίμα και έθεσε τα θεμέλια για πιθανές συνέργειες στο μέλλον.