Η τηλεμετρία είναι μία αυτοματοποιημένη διαδικασία επικοινωνίας μέσω της οποίας συλλέγονται δεδομένα, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, από απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία και μεταδίδονται στην οθόνη του χρήστη. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την καταγραφή πληροφοριών όπως μέτρηση θερμοκρασίας, ενέργειας, ταχύτητας, στάθμης υγρών κ.α. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου του πετρελαίου και αγωγών μεταφοράς του καθώς επίσης στην ωκεανογραφία και μετεωρολογία.

Η G4S Telematix έχει μεγάλη εμπειρία σε συστήματα τηλεμετρίας, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα τηλεματικών εφαρμογών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία, δεξαμενόπλοια κ.α.)

Οργανισμοί, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες, είναι χρήστες τέτοιων συστημάτων. Ενδεικτικά τομείς και τρόποι εφαρμογής τηλεματικών εφαρμογών και τηλεμετρίας:

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων021

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων. Τοποθετώντας ειδικό εξοπλισμό σε ένα όχημα, μπορείτε να γνωρίζετε την ακριβή θέση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Οι δυνατότητες τέτοιων συστημάτων είναι απεριόριστες και η επιχείρηση μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα με τη χρήση των εφαρμογών αυτών.

Δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση κλοπής οχήματος.
Μέτρηση Θερμοκρασιών. Έλεγχος της θερμοκρασίας σε κινητά ή ακίνητα φορτία και ενημέρωση μέσω ειδοποιήσεων για τυχόν παρεκκλίσεις στη θερμοκρασία. Μέτρηση στάθμης υγρών. Με τη χρήση ειδικών αισθητήρων, ενημερώνεστε για τη στάθμη του υγρού της δεξαμενής ή μεταφερόμενου υγρού φορτίου και ειδοποιήστε σε περίπτωση απότομης αλλαγής στη στάθμη – περίπτωση κλοπής.
Απομακρυσμένος έλεγχος ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με τη χρήση καμερών και συναγερμών.
Διαχείριση Ενέργειας. Φωτοβολταϊκά, ενεργειακά πάρκα κα. Ανά πάσα στιγμή ενημερώνεστε για τα επίπεδα ενέργειας που σας ενδιαφέρουν.
Συσκευές για ειδικές ομάδες ανθρώπων (ηλικιωμένοι,VIP,παιδιά κ.α.). – Πολύ μικρές συσκευές που μπορούν να έχουν στη κατοχή τους άνθρωποι όλων των ηλικιών και με το πάτημα ενός κουμπιού, σε περίπτωση κινδύνου, να ενημερώνεται ο κεντρικός σταθμός της G4S Telematix και να ξεκινά η διαδικασία εντοπισμού του ατόμου και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.

Η απομακρυσμένη διαχείριση έχει προφανή οφέλη για τον οργανισμό, επιχείρηση ή άτομο που τη χρησιμοποιεί:

Άμεση ενημέρωση,
διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο,
περισσότερος χρόνος για αντίδραση/ανταπόκριση,
εξοικονόμηση πόρων,
προστασία ανθρώπων και περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων)
διασφάλιση ποιότητας εμπορευμάτων,
έλεγχος και ενημέρωση σε περίπτωση κλοπής.

Η G4S Telematix μελετά τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.

thermo

Μέσω των συστημάτων παρακολούθησης θερμοκρασίας ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από όπου και αν βρίσκεται, τη θερμοκρασία του θαλάμου, προϊόντος ή φορτίου.

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας τοποθετείται στη περιοχή που επιθυμεί ο χρήστης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία. Το σημείο τοποθέτησης μπορεί να είναι ένας θάλαμος σε σταθερό σημείο (ψυγείο) ή σε κινούμενο σημείο (φορτηγό με ψυχόμενο θάλαμο).

Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καλύψουν κάθε ανάγκη, όπως σε εταιρίες που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα υπό ψύξη (τρόφιμα, γαλακτοκομικά, φάρμακα, ιατρικά προϊόντα) και έχουν ως βασική ανάγκη τους την διατήρηση της προκαθορισμένης θερμοκρασίας των θαλάμων τους κατά την διάρκεια του δρομολογίου τους, έτσι ώστε να παραδίδεται το μεταφερόμενο εμπόρευμα σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές.

Με την διαχείριση και την εποπτεία στόλου οχημάτων και τη χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας επιτυγχάνεται:


• Η διαχείριση του στόλου των οχημάτων με διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας για κάθε όχημα


• Η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων και η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αποκλίσεως της θερμοκρασίας.


• Η αύξηση των εσόδων της εταιρίας έως 20%, μέσω της εξυπηρέτησης περισσότερων σημείων διανομής και μέσω της ανάληψης νέων πελατών που απαιτούν υψηλές
προδιαγραφές μεταφοράς.


• Η μείωση του κόστους μέσω της μείωσης των αποζημιώσεων για αλλοιωμένα ή κατεστραμμένα φορτία


• Η αύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης του τελικού πελάτη μέσω της βελτίωσης του χρόνου παράδοσης των εμπορευμάτων χωρίς αλλοιώσεις

Ο χρήστης μπορεί να θέσει τα όρια της επιθυμητής θερμοκρασίας και να δημιουργήσει ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται με e-mail ή με pop-up window στην οθόνη του, σε περίπτωση που η θερμοκρασία παρεκκλίνει ή από τα επιθυμητά όρια ή τα αγγίζει. Το σύστημα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε ρυμουλκούμενα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον μονάδες, καθώς ενσωματώνει εύκολα τα δεδομένα από ήδη υπάρχοντα συστήματα θερμοκρασίας.

24
Μέσω των τηλεματικών εφαρμογών που προσφέρει η G4S Telematix, δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε για πιθανή κλοπή καυσίμων, είτε αυτή αφορά όχημα ή δεξαμενή ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποθήκευσης καυσίμων. Πολλές εταιρίες έχουν επωφεληθεί σημαντικά από τέτοια συστήματα καθώς μείωσαν ή εξάλειψαν τα περιστατικά κλοπών.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για να εντοπιστεί κλοπή καυσίμων είναι είτε με τη χρήση Αισθητήρα Μέτρησης Καυσίμου (Fuel Sensor) ή μέσω του συστήματος “Οδηγικής Συμπεριφοράς”. Στην πρώτη περίπτωση, ένας αισθητήρας καυσίμου συνδέεται στο φλοτέρ του οχήματος και μεταφέρει τις πληροφορίες της στάθμης στο ντεπόζιτο.

Στη δεύτερη περίπτωση, μέσω του συστήματος “Οδηγικής Συμπεριφοράς” η ανίχνευση κλοπής καυσίμων μπορεί να γίνει ανακτώντας τα σχετικά δεδομένα (όπως στάθμη καυσίμου) από το CANBUS του οχήματος για τις περιπτώσεις που αυτά είναι διαθέσιμα. Οι μονάδες που τοποθετούνται στο όχημα λαμβάνουν πληροφορίες από τον εγκέφαλο του οχήματος (εφόσον δίνεται η πληροφορία από το όχημα) και έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ειδοποίηση όταν διαπιστωθεί απότομη μείωση στη στάθμη του καυσίμου.

Ένας άλλος τρόπος να ενημερώνεστε για περίπτωση κλοπής, είναι με τη χρήση αισθητήρων (μαγνητικών επαφών) που τοποθετούνται στις τάπες εισαγωγής καυσίμου. Με αυτή τη μέθοδο, ενημερώνεστε κάθε φορά που ανοίγει η τάπα και βάσει του σημείου που βρίσκεται το όχημα (απεικόνιση στον χάρτη) κρίνετε εάν σωστά άνοιξε για να ανεφοδιαστεί (πχ. πρατήριο καυσίμων) ή αν το σημείο είναι άγνωστο και η πιθανότητα κλοπής είναι υπαρκτή.

Η G4S Telematix κρίνοντας από τις ανάγκες σας, θα σας προτείνει τη καταλληλότερη λύση για να προστατεύσετε τη περιουσία σας και τα καύσιμά σας.

 

023

024


Η απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας εφαρμόζεται πια όλο και σε περισσότερες περιπτώσεις.

Η απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας εφαρμόζεται πια όλο και σε περισσότερες περιπτώσεις.

Η G4S Telematix παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και με την πολύχρονη εμπειρία της μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες εταιρειών με νέα-έξυπνα συστήματα που αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών και στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Ήδη εξυπηρετεί πάρκα φωτοβολταϊκών, με μετρητές ενέργειας, οι οποίοι πληροφορούν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα τους χρήστες για τα επίπεδα ενέργειας και παράγουν ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων. Τα οφέλη από την απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας είναι προφανή καθώς η ενημέρωση είναι άμεση και μπορούν να προληφθούν σημαντικές φθορές που θα στοίχιζαν πολλά χρήματα σε τέτοιου είδους επενδύσεις.

Η G4S Telematix έχει αναπτύξει πρωτότυπες εφαρμογές για συστήματα διαχείρισης ενέργειας και μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ανά τομέα – επιχείρηση, όπως:

έξυπνους μετρητές εξ αποστάσεως (τηλεµετρητές) που θα βοηθούσαν στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται και των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκεκριµένη µορφή τεχνολογίας, θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονοµούν χρήµατα στο λογαριασµό τους και να συνεισφέρουν στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Στο μέλλον, οι έξυπνοι µετρητές θα αποτελέσουν πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων.