39
Απευθυνόμαστε σε εταιρίες που διαθέτουν τεχνικά συνεργεία γιατί βάσει της δική μας εμπειρίας μπορούμε να ελέγξουμε σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τα έξοδα του στόλου οχημάτων (κατανάλωση βενζίνης, διανυθέντα χιλιόμετρα, μηχανικές φθορές) καθώς και τον δείκτη ικανοποίησης πελατών (επισκεψιμότητα τεχνικών, ώρα παραμονής στον πελάτη). Έτσι επιτυγχάνουμε την ορθότερη διαχείριση του στόλου της επιχείρησης αλλά και του πελατολογίου της επιχείρησης.