Ως Μέλος της G4S, του μεγαλύτερου διεθνή Ομίλου εταιρειών παροχής λύσεων ασφαλείας, και μέλος του διεθνούς οργανισμού TAPA (Transported Asset Protection Association), σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών ασφαλείας παρέχεται ολοκληρωμένο πλάνο ασφαλείας, διαδικασίες ασφαλείας, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προετοιμασία πιστοποιήσεων ασφαλούς μεταφοράς εμπορευμάτων, επιθεώρηση και εκθέσεις ανάλυσης κινδύνου καθώς και οι προτάσεις για την ελαχιστοποίηση απωλειών καθ’όλον τον κύκλο διακίνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα.