Απομακρυσμένη διαχείριση θερμοκρασιών
για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα HACCP. Τα συστήματα παρακολούθησης θερμοκρασίας θαλάμων των φορτηγών αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων και  εργαλείο της αλυσίδας διανομής ψυχόμενου φορτίου.

Στόχος, η εξασφάλιση της ποιότητας των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής.

060Eίμαστε μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων της Ευρώπης, που παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τις πλέον αυστηρές προδια- γραφές, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι την κατανάλωση.

Η ποιότητα σε όλα τα στάδια, πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα: BS ΕΝ ISO 9001:2008, BS ΕΝ ISO 22000:2005, ΙFS International Food Standard Issue 6: December 2013 (Higher Level).

Τα προϊόντα μας διακινούνται σε όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία προμηθεύοντας καθημερινά καταστήματα και χώρους μαζικής εστίασης με κα- τεψυγμένα προϊόντα. Απαιτείται λοιπόν ένα αξιόπιστο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου του στόλου των οχημάτων. Από το 2006 έχουμε υιοθετήσει το σύστημα της G4S Telematix.

Σε όλη τη διάρκεια της διανομής, εποπτεύονται
και καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο:

– Η κίνηση του οχήματος: ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης για κάθε σταθμό, καθώς και πιθανές αποκλίσεις από το πρόγραμμα παράδοσης, ώστε να ενημερώνουμε εγκαίρως τα σημεία διανομής.

– Οι θερμοκρασίες των θαλάμων παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP ISO 22000:2005.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο στόλος οχημάτων μεταφοράς γίνεται «προέκταση» του εργοστασίου μας.
Έχουμε τον έλεγχο κάθε φορτηγού, κάθε στιγμή,
όπου κι αν βρίσκεται, και μπορούμε να βεβαιώσουμε τον τελικό καταναλωτή ότι χρησιμοποιεί ένα προϊόν του οποίου οι προδιαγραφές ποιότητας έχουν τηρη- θεί στο ακέραιο.

Αθανάσιος Λογοθετίδης
Προϊστάμενος Διακίνησης & Αποθηκών