Δημιουργώντας Οδηγική Κουλτούρα.
To σύστημα Οδηγικής Συμπεριφοράς αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για την απομακρυσμένη διαχείριση του στόλου μίας επιχείρησης και της συνεχούς εκπαίδευσης των οδηγών σε πραγματικές συνθήκες.

Άμεσα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι η μείωση των συμβάντων μη ασφαλούς οδήγησης, η μείωση των λειτουργικών εξόδων και η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

056H Εurologic S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών μεταφορών από το 1996. Η επιτακτι- κή ανάγκη της Ελληνικής αγοράς για αξιοπιστία στις διεθνείς μεταφορές νωπών προϊόντων ανέδειξε την Εurologic σε κυρίαρχη δύναμη στον χώρο. Με γραφεία σε Ελλάδα και Κολωνία καλύπτει διανομές σε Ευρώπη, Ισραήλ και Τυνησία.

Καθώς η κατανάλωση καυσίμου, η συντήρηση, η αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών και οι καθυστερήσεις που αυτές συνεπάγονται είναι βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του κόστους αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών μας, χρειαζόμασταν ένα σύστημα που να τα περιλαμβάνει όλα και να μας δίνει ακριβή εικό- να σε πραγματικό χρόνο.

Σε συνεργασία με την G4S Telematix, προμηθευ- τήκαμε και εγκαταστήσαμε στα οχήματά μας έξυπνες τηλεματικές μονάδες που υποστηρίζουν την νέα τεχνολογία Οδηγικής Συμπεριφοράς, η οποία παρέχει:

– Αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας των οχημάτων μας σε πλήθος σημείων εξυπηρέτησης ανά την Ευρώπη σε συνδυασμό με πληροφορίες για εξωτερικούς παράγοντες των διαδρομών όπως κυκλοφοριακές συνθήκες, έτσι ώστε να προγραμματίζουμε τις διανομές μας με τη συντομότερη ή την ταχύτερη διαδρομή και οι πελάτες μας να γνωρίζουν την ακριβή ώρα άφιξης.

–  Μηχανισμός δημιουργίας οδηγικής κουλτούρας   Το σύστημα αλληλεπιδρά με τον οδηγό ενημερώνοντάς τον, σε πραγματικό χρόνο για τις επιπτώσεις της οδηγικής του συμπεριφοράς στην ασφάλεια, κατανά- λωση καυσίμου και τις μηχανολογικές φθορές του οχήματος.

–  Παρακολούθηση της μηχανολογικής κατάστασης των οχημάτων
Η τεχνολογία της G4S Telematix, αντλεί πληροφορίες από τον εγκέφαλο του οχήματος και μας ενημερώνει άμεσα για ενδείξεις πιθανών φθορών ή βλαβών πριν προκληθούν. Λειτουργώντας προληπτικά αυξάνουμε τον επιχειρησιακό χρόνο του στόλου μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος συντήρησής του.

euroΓεώργιος Πουκαμισάς
Διευθύνων Σύμβουλος