Οι ομάδες πωλήσεων έχουν αντικείμενο την προώθηση προιόντων και υπηρεσιών μέσω επισκέψεων στο πελατολόγιο εντός ή εκτός έδρας της εταιρίας. Διαθέτουν εταιρικά οχήματα είτε μόνο για επαγγελματική είτε και για προσωπική χρήση (χρονομίσθωση). Ενδιαφέρει τη διοίκηση η βέλτιστη διαχείριση χρόνου των πωλήσεων με στόχο την αυξημένη δραστηριότητα, η απεικόνιση σε χάρτη των σημείων ενδιαφέροντος (πελάτες), αναφορές επισκεψιμότητας.

Λόγω αυξημένης κάλυψης χιλιομετρικών αποστάσεων, είναι ζητούμενο η διάκριση ανάμεσα σε χιλίομετρα για επαγγελματική και προσωπική χρήση, σε συσχέτιση με τη μείωση κόστους κίνησης (καύσιμα, χρεώσεις απο υπερβάσεις χιλιομετρικού Ορίου, μικρο-ατυχήματα) καθώς και η οδική ασφάλεια των εργαζομένων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναφοράς ωραρίου απασχόλησης.