Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Δελτίο Τύπου

MRMSuite: To πρώτο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας –Η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο 2015

Η G4S Telematix, μέλος του Ομίλου G4S, του μεγαλύτερου διεθνούς Οργανισμού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του MRMSuite, του πρώτου ελληνικού ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής και πληροφοριακής υποδομής, που καλύπτει όλο το φάσμα διαχείρισης στόλου οχημάτων.

Το MRMSuite είναι ένα “all-inclusive” καινοτόμο εργαλείο, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στο χώρο τους, την OnLine Data και την Terra Mapping the Globe, και αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Το MRMSuite εμπεριέχει διαφορετικές επιχειρησιακές λειτουργίες με τη λογική του All-in-One (Εποπτεία οχημάτων και οδηγών σε πραγματικό χρόνο, βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων, ERP εταιρικού στόλου), υποστηρίζεται από τεχνολογίες αιχμής, ενώ συνεργάζεται με άλλα συστήματα όπως ERP, WMS, CRM, MIS κα.

Σημαντικό πλεονέκτημα του MRMSuite είναι η διασύνδεσή του με το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών της G4S για την άμεση διαχείριση περιστατικών ασφαλείας καθ’ όλο τον κύκλο της διακίνησης των προϊόντων.

Το MRMSuite καλύπτει όλο το φάσμα εργασιών της διαχείρισης πόρων και οχημάτων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων της σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας περιλαμβάνονται η εποπτεία σε πραγματικό χρόνο όλων των δραστηριοτήτων του στόλου και των οδηγών, αυτόματες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και η βελτιστοποίηση των δρομολογηθεισών εργασιών. Παράλληλα, μέσα από τη λειτουργία του MRMSuite διενεργείται και μία σειρά ελέγχων, όπως ο έλεγχος του κοστολογίου των δρομολογίων τους, ο έλεγχος και προγραμματισμός των συντηρήσεών τους, ο έλεγχος και καταγραφή του κόστους τους σχετικά με αποζημιώσεις, ασφαλιστικές καλύψεις, έκτακτες συντηρήσεις και βλάβες, καθώς και ο έλεγχος και η διατήρηση της ασφάλειας κατά την οδήγηση.

Από την άλλη τα οφέλη για μία επιχείρηση είναι πολύπλευρα αφού μέσα από την αξιοποίηση της πλατφόρμας θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης και λειτουργίας, ενώ θα αυξηθεί το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώντης, ώστε να είναι ανταγωνιστική στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, το MRMSuite συνδέεται με την αειφόρο ανάπτυξη, αφού αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των ρύπων στην ατμόσφαιρα και στη μείωση της κυκλοφορίας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη. Από την άλλη, υπολογίζεται να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό τα ατυχήματα και να γίνεται καλύτερη πρόληψη για την απώλεια ζωών.

Παράλληλα, μέσω του MRMSuite, θα προκύψουν και γενικότερα οφέλη αφού θα ενισχυθούν η οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ενός κλάδου κομβικού για την επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.

Η πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να επεκταθεί και στις ευρωπαϊκές αγορές εντός του έτους, παρουσιάστηκε από τους επικεφαλείς και των 3 εταιρειών, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της G4STelematix, κ. Μιχάλης Μαλτεζάκης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε σήμερα ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο, προϊόν μια μακράς διαδρομής της G4S Telematix η οποία ανέλυσε, κατέγραψε και αξιολόγησε μαζί με τους πελάτες της, τις σύγχρονες ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις καλύτερες πρακτικές των εταιρειών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το MRMSuite αποτελεί πραγματική επανάσταση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία ενσωματώνει σε μία μόνο εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πόρων και μέσων, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε οικονομία, ταχύτητα και ασφάλεια διαχείρισης οχημάτων και οδηγών».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της OnLineData και Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistic, κ. Νίκος Ροδόπουλος, δήλωσε: «Η συνεργασία με την G4S Telematix θεωρείται στρατηγική δεδομένου ότι η σύγκλιση εμπειριών και η εξειδίκευση της κάθε εταιρείας στους τομείς δραστηριότητάς της, μόνο καινοτομία μπορεί να έχει ως παραγόμενο αποτέλεσμα. Η OnLine Data εξειδικεύεται επί σειρά ετών στη δημιουργία ολιστικών πληροφοριακών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας εστιασμένα στους κλάδους μεταφορών και logistics. Η συμβολή στην δημιουργία μιας state of theart σουίτας αποτελεί βασικό παράγοντα της υποστήριξης της αειφόρου ανάπτυξης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δρουν στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο Διαχειριστής και υπεύθυνος ανάπτυξης της Terra Mapping the Globe Ε.Π.Ε, Δρ. Μηχ. Θάνος Δογάνης, δήλωσε: «Πάνω από είκοσι χρόνια αναπτύσουμε και υποστηρίζουμε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών με πλήρη ψηφιακά δεδομένα για την αποτύπωση και επεξεργασία πλήθους πληροφοριών σε ψηφιακά υπόβαθρα. Η ανάπτυξη υπηρεσιών γεωεπεξεργασίας αποτελούν την βάση για την δημιουργία υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία ελέγχου και μετρήσεων στα συστήματα διαχείρισης στόλου και πόρων. Το MRMSuite ενσωματώνει μία σειρά τέτοιων υπηρεσιών όπως ζωντανή πληροφόρηση για σημεία ενδιαφέροντος, αναζήτηση σημείων στον χάρτη, και εργαλεία βέλτιστης δρομολόγησης, για την εξοικονόμηση και ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης».

Σχετικά με την G4STelematix:

Η G4S Telematix S.A. στα 25 χρόνια λειτουργίας της, είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής τηλεματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με δυναμική παρουσία στα Βαλκάνια.

H αποστολή της εταρίας είναι η ηλεκτρονική διαχείριση σε πραγματικό χρόνο οχημάτων και πόρων σε κίνηση. Μέλος του παγκόσμιου Ομίλου Υπηρεσιών Ασφαλείας G4S, υποστηρίζει πάνω από 11.000 εγκατεστημένα δορυφορικά συστήματα στην Ευρώπη. Στη G4S Telematix S.A. oρίζουμε την ποιότητα ως τη δυνατότητα να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο.

Σχετικά με την OnLineData:

Η OnLine DATA δημιουργήθηκε το 1989 πρωτοπορώντας για την εποχή της καθώς αντικείμενό της ήταν η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων με κατεύθυνση την ευρύτερη αγορά των logistics. Σήμερα, η OnLine Data κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο του 95% στις αγορές των Διεθνών Μεταφορών, Αποθηκεύσεων και Διανομών, με διακεκριμένο πελατολόγιο σε Ελλάδα και εξωτερικό. H υψηλή επένδυση κεφαλαίων στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές και σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις τοποθετούν την ONLINE DATA στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η ONLINE DATA αποτελεί πιστοποιημένο Gold Certified Partner της Microsoft και μέλος της ομάδας εργασίας για EDI του UN/ECFACT. Επιπρόσθετα, η εταιρεία μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, εναρμονίζοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2008.

Σχετικά με την TerraGlobalMapping:

Η Terra Mapping the Globe δραστηριοποιείται στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τα τελευταία 22 χρόνια. Η Terra Mapping the Globe είναι ο προμηθευτής των γεωγραφικών υπηρεσιών και δεδομένων και λύσεων πολλών επιχειρήσεων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η Terra Ε.Π.Ε. συμμετέχει στη σύνταξη και διάθεση στο διαδίκτυο του Παγκόσμιου Τοπογραφικού Χάρτη (World Topographic Map) που διατηρεί η ESRI, ο μεγαλύτερος προμηθευτής GIS λογισμικού στον κόσμο.

Οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησηςς της Terra Mapping The Globe Ε.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη και διάθεση γεωγραφικών δεδομένων, υπηρεσιών γεωεπεξεργασίας στο διαδίκτυο και ανάπτυξη web, desktop και mobile εφαρμογών.
Πληροφορίες για δημοσιογράφους

Βαγγέλης Τσόγκας Τηλ: 6938865713

Κατερίνα Λαδοπούλου Τηλ. 6947420016