33

Εταιρείες με ιδιόκτητο κυρίως στόλο οχημάτων (ελαφρά φορτηγά, βαρέως τύπου, ψυγεία, ρυμουλκούμενα) που εκτελούν μεταφορές ή και παραδόσεις εμπορευμάτων και αγαθών, εντός ή εκτός συνόρων. Λόγω μεγάλης κάλυψης χιλιομέτρικών αποστάσεων έχουν αυξημένο κόστος καυσίμου (1/3 του συνολικού κόστους χρήσης), Υψηλό και μη προβλέψιμο κόστος συντήρησης και επισκευής.

Ενδιαφέρονται για γνώση της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, γνώση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών και επίπτωσης στα μηχανικά μέρη των οχημάτων. Επειδή τα οχήματα και οι οδηγοί τους αποτελούν την βάση για την εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας (παραλαβή, παράδοση, σε γνωστό κατα το δυνατόν χρόνο και άριστη κατάσταση παραδοτέου) αναζητούν μια λύση που θα ελαχιστοποιήσει το ρίσκο (βλάβη που θα θέσει το όχημα σε ακινησία, ατύχημα κτλ) και θα μειώσει το κόστος.