37

Εταιρείες με εμπορική δραστηριότητα και λειτουργία σε πολλές χώρες, με ενιαία οργανωτική δομή και εταιρική κουλτούρα. Εχουν κοινά εμπορικά σήματα, περιφερειακή διοίκηση (Region) και έχουν συνήθως εμπορικό στόλο (χρονομίσθωση) ως παροχή για τα στελέχη ή για την προώθηση των προιόντων και υπηρεσιών τους (δίκτυο πωλήσεων, τεχνικών).

Ενδιαφέρονται για ενοποιημένες λύσεις ως προς τη διαχείριση του στόλου οχημάτων, την επόπτευση της δραστηριότητας των οχημάτων καθώς φέρουν λογότυπα της εταιρείας και την ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης, σημαντική είναι η δυνατότητα αναφορών λειτουργικού κόστους που σχετίζεται με στόλο οχημάτων, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη και μείωσής του.