40
Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες που επιθυμούν να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία (οχήματα, μοτοσυκλέτες, σκάφη) και αναζητούν μια αξιόπιστη λύση ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ενημερωθούν και οι ίδιοι και οι αρχές.

Επίσης, ειδικά στους κατόχους οχημάτων δίνουμε την δυνατότητα να ελέγχουν τις μηχανολογικές λειτουργίες του οχήματός τους, να μειώσουν τα λειτουργικά του έξοδα αλλά και συμβάλουμε στην δημιουργία ορθής οδηγικής κουλτούρας και οικολογικής οδήγησης.