1998 : Συγκρότηση ομάδας για την δημιουργία συστήματος δορυφορικού εντοπισμού και απομακρυσμένου ελέγχου των χρηματαποστολών

2000 : Ανάπτυξη εργασιών με στόχο την εμπορική διάθεση τηλεματικών εφαρμογών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

2001: Διάθεση πρώτου συστήματος μέσω διαδικτύου ως υπηρεσία

2002: Πιστοποίηση του Κέντρου Λήψης Σημάτων από την Eurowatch

2003: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε εφαρμογή θαλάσσιου υπόβαθρου για την διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων Aegean Rally

2004: «Αθήνα 2004» – υλοποίηση υποσυστήματος δορυφορικού εντοπισμού και επικοινωνίας σε 4205 οχήματα, μηχανές και πλωτά κρατικών υπηρεσιών άμεσης επέμβασης για τις ανάγκες ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004»

2005: Η Telematix ανακηρύσσεται project leader για το “G4S European Tracking Initiative” με στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία Τηλεματικών Εφαρμογών στην Αγγλία, Τουρκία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και Κύπρο.

2006: TAPA member ως Security Service Provider στον σχεδιασμό ασφαλείας των εμπορευματικών μεταφορών.

2007: Μέλος στο Ερευνητικό πρόγραμμα Βιοταυτότητα για την υλοποίηση ψηφιακής ταυτοποίησης του ατόμου με σκοπό την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε διαβαθμισμένους χώρους πρόσβασης .

2008: Υλοποίηση έργου εποπτείας & ελέγχου στη Ρουμανία για 11.000 ταχυδρόμους & 810 οχήματα για λογαριασμό του Εθνικού Ταχυδρομείου

2009: Υλοποίηση συστήματος Εποπτείας Στόλου ειδικευμένων εφαρμογών υψηλής ασφάλειας σε χρηματαποστολές

2010: Cosmo Assist – Υπηρεσίες ασφάλειας ανθρώπου, μέσω των διασυνδεδεμένων Κέντρων της G4S στην Ευρώπη

2011: Υλοποίηση έργου AIS με το Υπουργείο Οικονομικών – για την εποπτεία εμπορικών πλοίων σε θαλάσσιο υπόβαθρο.

2012: HeERO: υλοποίηση υπηρεσίας e-Call στην Ελλάδα για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών κινδύνων των οδηγών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών & υποδομών.

2013: Υλοποίηση συστήματος αυτοματισμών -«έξυπνο αυτοκίνητο» -στα πλαίσια του σχεδιασμού υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας των χρηματαποστολών.

2014: εισαγωγή στην αγορά των Βαλκανίων του συστήματος «μέτηρησης οδηγικής συμπεριφοράς» που αποτελεί την νέα γενιά συστημάτων διαχείρισης στόλου, με σκοπό την ασφαλή και πράσινη οδήγηση και την μείωση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης