fleet1
Διαχείριση και Εποπτεία Στόλου Οχημάτων, μέσω τεχνολογίας που συνδυάζει δορυφορικά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, ώστε να βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού σας, οποιοδήποτε όχημα σας ενδιαφέρει, οποιαδήποτε στιγμή.

Απαιτούνται:

1. δορυφορική μονάδα (GPS)
η οποία τοποθετείται στο όχημα.

2. κάρτα SIM η οποία επικοινωνεί με δορυφόρους ώστε να είναι γνωστή ανά πάσα στιγμή η ακριβής θέση του οχήματος

3. σύνδεση στο
Internet ώστε οι πληροφορίες που αφορούν το όχημα να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε ασφαλή web-based πλατφόρμα.

Τι προσφέρει

– αύξηση της παραγωγικότητας,

– αξιόπιστη ανάλυση και μείωση καυσίμου και λειτουργικών δαπανών

– ταχύτερη ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών,

– καλύτερο προγραμματισμό της συντήρησης των οχημάτων

– βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού.

Τα συστήματα Διαχείρισης Στόλου προσφέρουν πλήθος λύσεων όπως:

Απεικόνιση κίνησης στόλου σε ψηφιακούς χάρτες και αυτόματος εντοπισμός οχήματος
• Καταγραφή δρομολογίων των οχημάτων (θέση, ταχύτητα, απόσταση, χρονικό αποτύπωμα, διάρκεια διαδρομής, διάρκεια στάσης, διάρκεια ακινησίας κ.α.)και αναπαραγωγή τους οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
• Καταγραφή στοιχείων αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμων.
• Αποστολή των δεδομένων σε κεντρικό υπολογιστή (διακομιστή) μέσω ασύρματης τηλεφωνίας.
• Διασύνδεση με τρίτα εταιρικά συστήματα
• Δυνατότητα εισαγωγής σημείων ενδιαφέροντος (πχ. πελατολόγιο)
• Στατιστικά στοιχεία επισκέψεων στα σημεία ενδιαφέροντος
• Δυνατότητα ετοιμασίας αναφορών και εκθέσεων και εξαγωγής δεδομένων για σκοπούς ανάλυσης.
• Ηλεκτρονικές αναφορές της δραστηριότητας των οχημάτων
• Συγκεντρωτικές – Συγκριτικές αναφορές για ομάδες οχημάτων
• Αναλυτικές αναφορές ανά όχημα

Παρακολούθηση ειδικών λειτουργιών & Άμεση ενημέρωση για σημαντικά γεγονότα
• Παρακολούθηση καυσίμων
• Ταυτοποίηση οδηγού & οχήματος
• Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
• Κίνηση εκτός γεωγραφικών ορίων
• Άνοιγμα θυρών

Η G4S Telematix S.A. μπορεί να ενσωματώσει στα Συστήματα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων τις εξής υπηρεσίες:

24ωρες Υπηρεσίες Ασφάλειας

Σήμα πανικού
• Αναζήτηση της θέσης του οχήματος/ ατόμου
• Εντοπισμός και εύρεση οχήματος/ ατόμου
• Εποπτεία γεωγραφικών παραβιάσεων
• Ειδοποίηση σε περίπτωση ατυχήματος (accident reconstruction and notification)
• Μονόδρομη επικοινωνία με το όχημα – ακούω τι συμβαίνει στην καμπίνα του οδηγού
• Ειδοποίηση ρυμούλκησης οχήματος
• Ειδοποίηση δολιοφθοράς συστήματος

Μείωση κατανάλωσης και εξόδων συντήρησης

Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτή η εξοικονόμηση είναι με τον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών και με διαγνωστικές μηχανολογικές ενδείξεις που λαμβάνονται από τον εγκέφαλο του οχήματος και απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Οφέλη

Αλλάζει την οδηγική συμπεριφορά επισημαίνοντας τα λάθη τη στιγμή που γίνονται.

Μειώνει το κόστος των καυσίμων (14 % κατά μέσο όρο) και τις εκπομπές άνθρακα CO2 .

Ελαχιστοποιεί τα ατυχήματα

Μειώνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης .

Μειώνει το κόστος ανάλυσης των εξόδων

Μειώνει την φθορά του οχήματος

Αποτρέπει την κλοπή καυσίμου.

Εξοικονομεί δαπάνες διαχείρισης.

Μειώνει το χρόνο απραξίας του οχήματος

006

Η εφαρμογή απευθύνεται σε εταιρίες και οργανισμούς που θέλουν να χρησιμοποιούν βέλτιστα τους ανθρωπίνους πόρους τους και τα μέσα που διαθέτουν.

Την δρομολόγηση οχημάτων η G4S την αξιοποιεί κατ’ αρχήν για τον εαυτό της. Λόγω της φύσης των βασικών εργασιών του ομίλου που είναι οι χρηματαποστολές φροντίζει ώστε με την λύση της βέλτιστης δρομολόγησης οχημάτων να ρυθμίζει καθημερινά τα δρομολόγια 500 οχημάτων χρηματαποστολών για να εξυπηρετούνται στο ακέραιο οι πελάτες της.

Η λύση μέσω ειδικού αλγορίθμου υπολογίζει τα μέσα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ένα δρομολόγιο (ανθρώπινο δυναμικό και οχήματα) εξυπηρετώντας όσα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να συμπεριληφθούν σε ένα δρομολόγιο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Η εφαρμογή ενημερώνει το ERP της επιχείρησης με τα λειτουργικά έξοδα του στόλου οχημάτων της.

Με την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων του οχήματος (διανυθέντα χιλιόμετρα, καταναλώσεις καυσίμων) μπορούν να ταυτοποιούνται τα έξοδα των οχημάτων με το σύστημα ERP οχημάτων της επιχείρησης ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείριση τους και η πρόβλεψή τους μέσα στο οικονομικό έτος.

Για παράδειγμα, αν ένα όχημα διανύει περισσότερα χιλιόμετρα καθημερινά από ένα άλλο, είναι λογικό να χρειαστεί συντήρηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η συντήρηση αυτή σημαίνει επιπρόσθετο κόστος που δεν έχει προβλεφθεί. Με την λύση της G4S, η επιχείρηση μπορεί να προβλέψει αυτό το κόστος και να το συμπεριλάβει στον ετήσιο προϋπολογισμό της.

Επιπρόσθετα γίνεται επιβεβαίωση της κατανάλωσης καυσίμου με τα διανυθέντα χιλιόμετρα ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κλοπής καυσίμου.

Αν η επιχείρηση δεν έχει τεχνολογία ERP η G4S μπορεί να αναλάβει την εγκατάστασή της.

16

0015

Automatic vehicle location (AVL) είναι ο αυτόματος εντοπισμός οχημάτων μέσω της χρήσης τηλεματικών συστημάτων.

Μία δορυφορική μονάδα εγκαθίσταται στο όχημα και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής βλέπετε από τον υπολογιστή σας, σε ψηφιακό χάρτη το ακριβές του σημείο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με ταυτόχρονο υπολογισμό της ταχύτητας και της κατεύθυνσής του.

Η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, όπως καταγραφή των δρομολογίων και λύσεις ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

Κάποιος ενδέχεται να χρειάζεται να γνωρίζει τη τοποθεσία του οχήματος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πχ. κλοπής. Μία εταιρεία που παραδίδει εμπορεύματα, θέλει να γνωρίζει τη τοποθεσία του οχήματος αλλά και τα καθημερινά δρομολόγια του οχήματος μέσω απεικόνισης σε χάρτη. Ένας οργανισμός με πολλά οχήματα μπορεί να επεκτείνει τις προσφερόμενες λύσεις συστημάτων διαχείρισης στόλου και να τα χρησιμοποιήσει για να μειώσει τις δαπάνες του και τα λειτουργικά κόστη.

Η G4S Telematix μελετά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και προτείνει τις αντίστοιχες λύσεις. Από απλά συστήματα αυτόματου εντοπισμού οχημάτων (AVL) μέχρι εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες για πολύπλοκες δραστηριότητες.

Εταιρίες που μας έχουν εμπιστευτεί και τους παρέχουμε υπηρεσίες για πολλά χρόνια, είναι :