Η νέα υπηρεσία Driving Performance, παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία G4S Telematix και αποτελεί τη νέα γενιά τηλεματικών εφαρμογών, που στόχο έχει να βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών του εταιρικού στόλου της επιχείρησης σας, εξασφαλίζοντας «πράσινη» και ασφαλή οδήγηση σε συνδυασμό με την εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του στόλου.

Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή διαμορφώνει ένα κοινωνικά ευαίσθητο προφίλ ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων (καύσιμα & συντήρηση) του στόλου οχημάτων.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω video εφαρμογή της υπηρεσίας “Driving Performance” :