31

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σημερινών επιχειρήσεων, απαιτεί ευελιξία και εξέλιξη των συστημάτων, ώστε διασφαλιστεί η ποιότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του πελάτη.

Η G4S Telematix με την υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, το μεγάλο εύρος των προϊόντων της και τις χιλιάδες (περισσότερες 8.000) συνδέσεις της, αποτελεί εγγύηση για κάθε επένδυσή σας στον τομέα της ασφάλειας.

Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες μας  καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών για τις κινητές σας αξίες όπως:

Security management
 – Fleet Management
- Εξοικονόμηση Καυσίμου/Eco Driving
- 24hr Alarm Monitoring & Response
- Προετοιμασία Πιστοποιήσεως κατά πρότυπο TAPA
- Project Management
Driver Training
- Τεχνική εμπειρία
Reporting

Οι μεγάλος αριθμός των λύσεών μας εγγυώνται και οικονομία ως προς την επένδυσή σας καθώς δεν θα αγοράσετε “πακέτο συστήματος” το οποίο το πιθανότερο είναι να περιλαμβάνει και εφαρμογές που δεν χρειάζεστε, αλλά την πιο παραγωγική και αποτελεσματική εφαρμογή ειδικά για την περίπτωσή σας με την καλύτερη σχέση κόστους – αποτελέσματος.