10

Η G4S Telematix, με σαφή προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας προς τους συνεργάτες της, διαθέτει ένα πλέον σύγχρονο 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας , γνωστό και ως IMS (Incident Management System) πιστοποιημένο κατά ISO 9001.

Το 24ωρο Κέντρο μας συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές σε τοπικό ή και πανευρωπαικό επίπεδο, έτσι ώστε να παρέχει εποπτεία και άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά όπως:

ΚΛΟΠΗ (οχήματος, φορτίου εμπορευμάτων, αξιών),
ΛΗΣΤΕΙΑ (σε εγκαταστάσεις ή οχήματα),
ΟΜΗΡΙΑ / ΑΠΑΓΩΓΗ,
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ & ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σε ειδικές ομάδες ατόμων,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Το 24ωρο Κέντρο διαχειρίζεται μία ενιαία πλατφόρμα λήψης και αξιολόγησης σημάτων, με πολλαπλές πρόσθετες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την ορθή καθοδήγηση των χειριστών και επιτυγχάνοντας την αύξηση απόκρισης σε κάθε περιστατικό.

Για κάθε ένα περιστατικό , το 24ωρο Κέντρο ενεργεί βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών με τον Συνδρομητή (Service Level Agreement), και διαχειρίζεται το περιστατικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, παρέχοντας τους διαρκή ενημέρωση με ανανεωμένες πληροφορίες έως την λήξη του συμβάντος.

11


Τα διαχειριζόμενα περιστατικά είναι :

Εποπτεία σημάτων ΠΑΝΙΚΟΥ/ΑΠΕΙΛΗΣ (πρόκειται για αίτημα βοήθειας, όταν το άτομο βρίσκεται υπό απειλή ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας)

Εποπτεία σημάτων ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (σήματα προερχόμενα από συστήματα συναγερμού οχημάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων)

Εποπτεία ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εντοπισμός ενδεχόμενης κλοπής, όταν το όχημα ή μηχάνημα χρησιμοποιηθεί εκτός του επιτρεπόμενου ωραρίου)

Εποπτεία ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (εντοπισμός ενδεχόμενης κλοπής, όταν δεν ταυτοποιηθεί ο οδηγός του οχήματος, μέσω πληκτρολόγησης προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, χρήσης κάρτας RFId, Dallas key κλπ)

Εποπτεία ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (αφορά τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένης στάσης του οχήματος ή παρέκκλισης από προκαθορισμένη διαδρομή)

Εποπτεία ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ (αφορά τον έλεγχο πρόσβασης στο μεταφερόμενο φορτίο, ώστε να περιορίζεται μόνο σε εγκεκριμένους τόπους και χρόνους)

Εποπτεία σημάτων ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (αφορά τη μετακίνηση του οχήματος με σβηστό τον κινητήρα σε ενδεχόμενη απόπειρα κλοπής)

Εποπτεία ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ (αφορά τον έλεγχο μετακίνησης του προστατευόμενου αγαθού, ατόμου ή οχήματος, περιοριστικά εντός ή εκτός προκαθορισμένων περιοχών)

Εποπτεία ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ (αφορά σήματα τηλεμετρίας όπως θερμοκρασίας, στάθμης κλπ)

Εποπτεία ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (αφορά τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας επί των οχημάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω των οποίων μεταδίδονται τα σήματα στο 24ωρο ΚΛΣ)

Εποπτεία ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή οχήματα)

Εποπτεία ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή θαλάσσια σκάφη)

Εποπτεία ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Διαδικασιών και Μηχανισμών Ασφαλείας (η υπηρεσία κατά κύριο λόγο αφορά οχήματα χρηματαποστολών)

Απομακρυσμένες εντολές στο όχημα / σκάφος:

κλείδωμα θυρών,
σταμάτημα κινητήρα,
μονόδρομη – αμφίδρομη επικοινωνία με την καμπίνα του οδηγού

12
H G4S Telematix προσφέρει την υπηρεσία ανεύρεσης κλεμμένων οχημάτων (SVR – Stolen Vehicle Recovery), η οποία περιλαμβάνει οποιοδήποτε όχημα, μηχάνημα αλλά και κινητό αγαθό όπως:

Container, θήκες μεταφοράς χρημάτων και τιμαλφών αντικειμένων, παλέτες με εμπορεύματα, θαλάσσια σκάφη, επιβατικά αυτοκίνητα και μηχανές, van, φορτηγά, ρυμουλκούμενοι θάλαμοι και επικαθήμενα, παντός τύπου αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα μηχανήματα (μηχανήματα οδοποιίας και οικοδομών, χωματουργικά μηχανήματα, ρυμουλκούμενα κομπρεσέρ και πρέσες, γεννήτριες, ανυψωτικά μηχανήματα, περονοφόρα) και ειδικού τύπου οχήματα (οχήματα κατασκευών, αποφρακτικά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, πυροσβεστικά κλπ).

Στο πλαίσιο της διαχείρισης περιστατικών κλοπής, κατόπιν του εντοπισμού της θέσης του οχήματος ή του κινητού αγαθού και της ειδοποίησης των αρμοδίων Αρχών, το 24ωρο Κέντρο παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών που γίνονται για την ανεύρεσή του και προσφέρει συνεχή υποστήριξη στο συνδρομητή και διαρκή ενημέρωση προς τις Αρχές με νέες πληροφορίες που προκύπτουν, μέχρι την τελική ανάκτησή του από τον ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα μπορεί να προχωρήσει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην ακινητοποίηση του οχήματος εξ αποστάσεως.

Στατιστικά, το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας της G4S Telematix, διαχειρίζεται πάνω από 50 περιστατικά κλοπής.

Η G4S Telematix αξιοποιεί μια ευρεία γκάμα συστημάτων και τεχνολογιών προστασίας για ανθρώπους, οχήματα, εμπορεύματα ή για εγκαταστάσεις.

Για την προστασία ατόμων διατίθενται φορητές συσκευές εντοπισμού, ειδοποίησης και επικοινωνίας, εφαρμογή για smartphones (Cosmoassist by G4S) καθώς και περιφερειακός εξοπλισμός επί των οχημάτων (panic / distress buttons, ασύρματα πλήκτρα πανικού κλπ) σε συνδυασμό με τα εγκατεστημένα σε αυτά συστήματα τηλεματικής.

pico-20

Σε οχήματα χρησιμοποιούνται είτε αυτόνομες, φορητές συσκευές με δυνατότητα εντοπισμού, ή συσκευές τηλεματικής που προϋποθέτουν μόνιμη εγκατάσταση επί του οχήματος και διαθέτουν πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες όπως: διασύνδεση με περιφερειακό εξοπλισμό για την αναγνώριση συμβάντων και τη μετάδοση των σχετικών σημάτων (σύστημα συναγερμού, panic button, αισθητήρες ανοίγματος θυρών, αναγνώριση οδηγού, αισθητήρες θερμοκρασίας, κ.α.), ενεργοποίηση εξόδων (ενεργοποίηση σειρήνας, χειρισμός ηλεκτρονικών κλειδαριών, εμπλοκή κινητήρα, κ.α.) επικοινωνία μέσω φωνής κλπ.

Για την προστασία των εμπορευμάτων από κλοπή, εγκαθίστανται συστήματα ασφαλείας και μηχανισμοί κλειδώματος στα οχήματα (με παγίδευση του χώρου φορτίου) και σε κτιριακές εγκαταστάσεις στους χώρους αποθήκευσης, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται φορητά συστήματα εντοπισμού σε κούτες, παλέτες και λοιπά αποθηκευτικά μέσα.

14
Η υπηρεσία αφορά την επιβεβαίωση και διαχείριση πραγματικών περιστατικών ασφαλείας εκτός Ελλάδος. Η G4S Telematix κατευθύνει την επιχείρηση μέσω του τοπικού 24ωρου Κέντρου Λήψης σημάτων και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που διατίθεται στην εκάστοτε χώρα, από το δίκτυο του Ομίλου G4S ή των επίσημων συνεργατών της.

Ο συντονισμός των ενεργειών γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρμόδιες Αρχές, χωρίς το εμπόδιο της «ξένης γλώσσας», καθώς οι συνεργάτες της G4S που επιλαμβάνονται του περιστατικού, είναι εξοικειωμένοι με τις εγχώριες διαδικασίες, τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία και έχουν ήδη ενεργή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Η G4S Telematix, μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας παγκοσμίως, είναι επίσης μέλος και των EUROWATCH, TAPA EMEA, Cobra Telematics NSPs και αρμόδια για τη διαχείριση περιστατικών, που αφορούν συνδρομητές συνεργατών της από άλλες χώρες και λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

15
Η υπηρεσία αφορά εποχούμενη περιπολία σε προκαθορισμένους χώρους και επέμβαση του φύλακα όταν κριθεί απαραίτητο, σε συνδυασμό με την εκτέλεση ενεργειών από το 24ωρο ΚΛΣ όπως: ενημέρωση αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών για να επιληφθούν του συμβάντος, ενημέρωση των αρμοδίων ατόμων από πλευράς του συνδρομητή, παροχή πληροφοριών και γενικά οποιασδήποτε συνδρομής απαιτηθεί προς τα εμπλεκόμενα μέρη.