35

Απευθυνόμαστε σε εταιρίες που διαθέτουν ακριβά πάγια (οχήματα-μηχανήματα έργου) που η απώλειά τους θα προκαλέσει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα.

Με τις λύσεις που παρέχουμε μπορούμε να ελέγξουμε αν λειτουργήσει ο κινητήρας του οχήματος εκτός ωραρίου λειτουργίας, αν αλλάξει η γεωγραφική του θέση έστω και ένα μέτρο από το τελευταίο στίγμα του και, στην περίπτωση που κλαπεί, να ενημερώσουμε τις αρχές για την θέση του ώστε να το αναζητήσουν.