Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Διεθνές Συνέδριο «Έξυπνες Πόλεις και Κινητικότητα ως Υπηρεσία», στις 7 & 8 /12/17, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου παρουσιάστηκαν  οι  τελευταίες έρευνες και τα σχετικά τους αποτελέσματα.

Το Διεθνές Συνέδριο   διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την ITS Hellas, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και της TSS-Transport Simulation Systems: Aimsun & Aimsun Online, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο συνέδριο  συμμετείχαν  ιδιωτικοί  και δημόσιοι  φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητές & μελετητές,  όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις επί προβλημάτων και καινοτόμων λύσεων στα θέματα των Έξυπνων Πόλεων και των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

Δεδομένων των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα για αγαθά υψηλού κόστους – στόχου κλοπής και των ζημιών  που βιώνουν οι προμηθευτές από την κλοπή των μεταφερομένων φορτίων (οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα), η G4S Telematix  ανέπτυξε την ιδέα “3S” – Safety, Security, Savings. Η ιδέα “3S”  έχει ως στόχο την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Συμπεριλαμβάνει ευφυή συστήματα για την ασφάλεια του οδηγού, για την ασφάλεια του μεταφερόμενου φορτίου καθώς και για την προστασία του οχήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή  εφαρμογή τους δύναται να επιφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος.

Η G4S Telematix λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέπτυξε και με επιτυχία παρέδωσε ολοκληρωμένη έκθεση για  την εφαρμογή της ιδέας “3S”, η οποία εγκρίθηκε προς δημοσίευση  και παρουσιάστηκε με επιτυχία στο αναφερόμενο Συνέδριο, στο πλαίσια της θεματολογίας “Intelligent Safety and Security”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

ITS_223_mini

ITS_222_mini (1)