Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο “Τα Σύγχρονα Πρότυπα Ασφαλείας και Υγιεινής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: HVTT & Pharma” στις 20 Ιανουαρίου 2018 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της G4S.  Διοργανωτής ήταν η G4S Telematix, με σκοπό να ενημερώσει το πελατολόγιο της για τα Σύγχρονα Πρότυπα Ασφαλείας και Υγιεινής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Το Σεμινάριο ξεκίνησε με μια μικρή εισαγωγή της αναγκαιότητας για Ασφάλεια & Ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα καταγράφοντας σημαντικά συμβάντα ασφαλείας σε χώρους στάθμευσης, σημαντικές απώλειες από κλοπές καθώς και περιπτώσεις παραβίασης ποιοτικών κριτηρίων που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα απόσυρση, έλλειψη και διακίνηση υποβαθμισμένων σε ποιότητα προϊόντων προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες τόσο για τις βιομηχανίες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η εισαγωγή έκλεισε με την παρουσίαση των Προτύπων που μπορούν να έχουν οι εταιρείες του κλάδου με σκοπό την μείωση των κινδύνων κατά την μεταφορά και αποθήκευση διακινούμενων προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 4 βασικές ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Πρότυπο Ασφαλείας για Αποθήκες» (TAPA FSR 2017) περιγράφτηκαν οι βασικοί πυλώνες προδιαγραφών για την ασφαλή αποθήκευση εμπορευμάτων τονίζοντας τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούνται.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το «Πρότυπο Ασφαλείας για Οδικές Μεταφορές» (TAPA TSR 2017) εστιάζοντας στα μέτρα ασφαλείας που έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιούν για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων υψηλής αξίας.

Στην 3η ενότητα του Σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του «Προτύπου Ασφαλείας για τους Χώρους Στάθμευσης», στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (TAPA ΕΜΕΑ PSR 2017), δεδομένου ότι η ασφάλεια στους χώρους στάθμευσης για τους μεταφορείς των εμπορευμάτων θεωρείται πλέον κρίσιμη.

Στη τελευταία ενότητα του Σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις πρακτικές ορθής διανομής η οποία κατά βάση αφορά ευπαθή (παρα)φαρμακευτικά προϊόντα προς ανθρώπινη κατανάλωση, γνωστή και ως GDP.

Επιπλέον τονίστηκε ότι παρόλο που η οδηγία GDP δεν έχει λάβει ακόμα την μορφή προτύπου, υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι πιστοποιούν υποψηφίους ως προς την συμμόρφωση με την οδηγία

Το σεμινάριο έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση των συμμετεχόντων με σκοπό της επίλυση αποριών σχετικών με την εφαρμογή των προτύπων στο τομέα εργασίας τους.

Τέλος πραγματοποιήθηκε γραπτή συμπλήρωση ερωτήσεων κατανόησης από τους συμμετέχοντες καθώς και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Σεμιναρίου.

Είπαν για εμάς:

“Ευχαριστούμε την G4S Telematix καθώς και τους εισηγητές κ. Παναγιώτη Λαιμό & κα. Χρυσάνθη Λαιμού, οι οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα τα Πρότυπα Ασφαλείας και Υγιεινής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: HVTT & Pharma που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της G4S Telematix στις 20/1/2018.
Ήταν ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία μας APM TRANSPORT S.A που συμμετείχε σε ένα τόσο ιδιαίτερα σημαντικό σεμινάριο. Η διενέργειά του, εκτιμούμε ότι υπήρξε εποικοδομητική για όλους του συμμετέχοντες και ευελπιστούμε για ανάλογες δράσεις στο μέλλον, όπου θα μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερωνόμαστε και να βελτιωνόμαστε επί των σύγχρονων μεθόδων ασφαλείας στην μεταφορά.”

Security-Quality Manager, APM Transport SA


“Το σεμινάριο από απόψεως περιεχομένου ήταν εξαιρετικό, ειδικά αν θεωρήσει κανείς πως πρόκειται για εισαγωγικό σεμινάριο. Δηλαδή ένα σεμινάριο στο οποίο ορίζονται οι βασικές έννοιες, σκιαγραφούνται οι σχέσεις μεταξύ αυτών μέσω παραδειγμάτων, αναφορών και ασφαλώς με την πρωτογενή γνώση που έχετε αμφότεροι για το θέμα, πρωτίστως για το TAPA. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, εσείς δε ως trainers πολύ καλοί.”

Overland Department, KUEHNE + NAGEL A.E.


“Θα ήθελα να ευχαριστήσω την G4S Telematix και ειδικότερα τους εισηγητές για την εξαιρετική εκπαίδευση που προσέφεραν στα πλαίσια του σεμιναρίου για τα Πρότυπα Ασφαλείας & Υγιεινής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Το σεμινάριο εστίαζε σε πρακτικά θέματα και μετέδιδε γνώσεις με ένα τρόπο απλό και κατανοητό για όλους εμάς που το παρακολουθήσαμε. Συγχαρητήρια για την οργάνωση και τη θεματολόγια – είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τέτοιες εποχές να γίνονται τέτοια σεμινάρια!”

Business Development Manager, ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ 3PLogistics


Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την G4S Telematix και το προσωπικό αυτής, καθώς οι εγκαταστάσεις της ήταν κατάλληλες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο περιβάλλον.
Επιπλέον τους εισηγητές τον κ. Λαιμό Παναγιώτη και  κα. Λαιμού  Χρυσάνθη οι οποίοι ήταν εξαιρετικά αναλυτικοί, με τρόπο απλό και κατανοητό για όλους τους παρευρισκόμενους. Επιπροσθέτως, ένα πολύτιμο κομμάτι του σεμιναρίου ήταν η συναναστροφή και η γνωριμία μας με ποιοτικούς ανθρώπους  από τις εταιρείες που συμμετείχαν σ’ αυτό.

Τα σεμινάρια αυτού του είδους αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο και ελπίζουμε να σας συναντήσουμε ξανά μέσω νέων ενεργειών με βάση τα Σύγχρονα Πρότυπα Ασφαλείας κατά την μεταφορά και όχι μόνο.

Owner, Μεταφορική Φωστήρας 


Capturetraining