36

Απευθυνόμαστε σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης καθώς με τις λύσεις μας φροντίζουμε όχι μόνο την ασφάλεια των εργαζομένων τους αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε όλοι μαζί στην δημιουργία ορθής οδηγικής κουλτούρας και οικολογικής οδήγησης.