34

Εταιρείες που διαθέτουν στόλο εμπορικών οχημάτων ή διανομής ευαίσθητων προιόντων και αγαθών, που φέρουν συνήθως λογότυπα της εταιρείας.

Τα οχήματα είναι μισθωμένα (ΙΧ, ελαφρά φορτηγά) ή ιδιόκτητα (ψυγεία, οχήματα ταχυμεταφορών, διανομή ξηρού φορτίου, αναψυκτικά, ποτά κτλ.) και χρησιμοποιούνται για την προώθηση (πωλήσεις) ή διακίνηση προιόντων και υπηρεσιών στο πελατολόγιο. Ενδιαφέρει τις εταιρείες αυτές το κοινωνικό προφίλ που διαμορφώνουν απο την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών (εταιρική κοινωνική ευθύνη), η οδική ασφάλεια, η βέλτιστη διαχείριση οχημάτων και οδηγών (πόρων) και η μείωση του κόστους καυσίμου.