Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή  πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο “Ασφάλεια Οδικών Μεταφορών» ” στις 23 & 30 Ιουνίου  2018 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της G4S.  Διοργανωτής ήταν η G4S Telematix σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία Logistics.

Σκοπός της  εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κο Παναγιώτη  Λαιμό, Αντιπρόεδρο της G4S Telematix, ήταν να ενημερώσει  τους οδηγούς και βοηθούς, που εκτελούν μεταφορές HVTT (High Value Theft Targeted ),για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιούν για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων υψηλής αξίας.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των κινδύνων που μπορούν να παρουσιαστούν  κατά την διάρκεια οδικών μεταφορών προϊόντων υψηλής αξίας, όπως απόπειρα κλοπής καθώς και ληστεία. Αναλύθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα, με  κατηγοριοποίηση των  κινδύνων αυτών, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους, καθώς αναφέρθηκαν και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.

Στο κλείσιμο των εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε  γραπτή συμπλήρωση ερωτήσεων κατανόησης από τους συμμετέχοντες καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Σεμιναρίου.